Welkom

Stap op bij LIJN TIEN en stap uit met een rugzak vol bagage

LIJN TIEN biedt sinds 2009 trainingen aan voor leerlingen van groep 7 en groep 8 van de basisschool. Belangrijke groepen waarin de stof geleerd wordt die de basis voor het voortgezet onderwijs vormt. 

Niet elk kind hoeft natuurlijk een ster in leren te zijn en niet iedereen hoeft de toetsen goed te maken. Wel is het de bedoeling dat elk kind resultaten behaalt die bij zijn capaciteiten horen. ‘Eruit halen wat erin zit’, hoor je ouders dan vaak zeggen. Dit lukt niet altijd en kan diverse redenen hebben: stress bij toetsen, lange afwezigheid van school door ziekte of hiaten in de lesstof door een slechte concentratie, een te drukke klas of een lesmethode die niet goed aansluit bij de leerling.

LIJN TIEN geeft trainingen waarin alle stof van rekenen en taal en studievaardigheden nog eens rustig aan bod komt. Wij werken altijd in groepjes van maximaal tien kinderen. Steeds zijn we beiden aanwezig om les te geven, vragen te beantwoorden en de kinderen te begeleiden en te observeren. Zo is er dus volop gelegenheid om aandacht te geven aan elke leerling

Alle hiaten en vragen die er zijn, lossen wij zo goed mogelijk op. Zo zijn kinderen beter voorbereid op alle Citotoetsen in groep 7 en 8. Dat zorgt voor zelfvertrouwen en een stevige basis. Niet alleen om citotoetsen goed te maken, maar juist ook om zelfverzekerd naar groep 8 of naar de brugklas te gaan. 

Voorafgaand aan de training voeren we met de ouder(s) en het kind een intakegesprek. Zo leren we meer over de achtergrond van een leerling en weten we aan welke specifieke onderdelen we samen gaan werken. Tijdens de training houden we van elke leerling een rapportage bij over zijn sterke en zwakke kanten. Aan het eind van de training evalueren wij deze met de ouders en de kinderen en geven advies hoe hier verder mee om te gaan.

Graag tot ziens bij LIJN TIEN!